nowak@lnpkancelaria.pl
791-333-186

Aktualności

Najnowsze wpisy na blogu

Zmiana w prawie spadkowym

Z dniem 18 października 2015 r., weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego. Bardzo wiele zmian dotyczy prawa spadkowego i niewątpliwie wprowadzone zmiany są korzystne dla spadkobierców. Osoby powołane do spadku zgodnie z przepisami obowiązującymi w...
Read More

Pomoc prawna dla dłużnika

Bardzo często występują sytuacje, kiedy powód uzyskuje tytuł egzekucyjny bez udziału czy nawet wiedzy pozwanego, a sam pozwany dowiaduje się o owym fakcie dopiero od komornika, który wszczął egzekucję do jego wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego czy...
Read More

Rozwód cywilny, a rozwód kościelny

Na początku należy zaznaczyć, że „rozwód czy unieważnienie małżeństwa” w kościele katolickim nie istnieje. Instytucja rozwodu występuje jedynie w prawie świeckim i ma na celu zakończenie istniejącego związku małżeńskiego poprzez wydanie wyroku rozwiązującego małżeństwo. Przesłanką do...
Read More