nowak@lnpkancelaria.pl
791-333-186

Rejestracja znaków towarowych

Rejestracja znaków towarowych

W dniu 30 listopada 2015 r. weszła w życie trzecia transza ustawy deregulacyjnej, na mocy której adwokaci i radcowie prawni uzyskali uprawnienie do występowania w postępowaniach dotyczących zgłaszania i utrzymywania ochrony znaków towarowych tj. znowelizowany został art. 236 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Poniżej przedstawiamy wykaz opłat które trzeba będzie ponieść przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej oraz opłat obowiązujących przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante w Hiszpanii ( ochrona na terytorium Unii Europejskiej). Należy przy tym pamiętać, iż zastrzeżenie zarówno nazwy jak i znaku towarowego czyli zarówno formy graficznej jak i słownej będzie się wiązało z dokonaniem oddzielnego zgłoszenia obu form a wszelkie opłaty urzędowe trzeba w takim przypadku uiścić podwójnie.

1. Opłaty Urzędowe związane ze zgłoszeniem  na terenie Polski:

Zastrzeżenie nazwy firmy jako znaku towarowego/ lub logo dokonuje się w Urzędzie Patentowym w Warszawie. Procedura trwa około 1 roku. Opłata za zgłoszenie znaku towarowego do 3 klas towarowych wynosi 550 PLN, jednak przy zgłoszeniu drogą elektroniczną jest to koszt 500 PLN.  Opłata za każdą klasę powyżej trzech to koszt 120 PLN. Dodatkowo należy uiścić opłatę za 10 letni okres ochronny za każdą klasę do trzeciej w wysokości 400 PLN. Opłata za każdą klasę powyżej trzech to już koszt 450 PLN. Natomiast opłata za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym to koszt 90 PLN.

2. Opłaty urzędowe związane ze zgłoszeniem na terenie Unii Europejskiej:

Zastrzeżenie nazwy firmy jako wspólnotowego znaku towarowego/ lub logo następuje w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante w Hiszpanii. Całość trwa około 6 miesięcy. Opłata podstawowa za zgłoszenie oraz ochronę znaku towarowego/ logo do trzech klas towarowych to koszt 1050 EUR. Jeżeli jednak zgłoszenie dokona się on-line koszt spada do 900 EUR. Dopłata do zgłoszenia za każdą klasę towarową powyżej trzech to koszt 150 EUR.

Szczegółowy cennik jest dokładnie wskazany w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 roku.