nowak@lnpkancelaria.pl
791-333-186

Due diligence

Due diligence

Procesy i procedury due diligence pozwalają poprzez wskazanie istotnych ryzyk i zagrożeń podjąć optymalną i racjonalną decyzję dotyczącą planowanej transakcji zakupu lub sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Należycie przeprowadzone due diligence jest kluczowym elementem transakcji zakupu lub sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, zarówno w perspektywie krótkoterminowej (etap transakcyjny), jak i długoterminowej (etap potransakcyjny).

Celem procesu due diligence jest ocena aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz identyfikacja ryzyk (istniejących i potencjalnych), które wiążą się z planowaną transakcją zakupu lub sprzedaży przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części). Odpowiednio przeprowadzone due diligence nie tylko dostarczy kompletnych i wiarygodnych informacji o podmiocie, ale również pozwoli na zminimalizowanie ryzyka, które występuje przy transakcjach kapitałowych, a także wyeliminuje zagrożenia związane z procesem nabycia i późniejszą integracją i harmonizacją przedsiębiorstwa w ramach istniejących struktur grupy inwestycyjnej.

Wnioski pochodzące z procesu due diligence pozwalają na weryfikację wyobrażeń i oczekiwań potencjalnego inwestora o przedsiębiorstwie, dostarczają istotnych informacji niezbędnych do zbudowania modelu wyceny oraz mają charakter cenotwórczy. Due diligence istotnie wpływa na warunki i pozycję negocjacyjną a także oświadczenia stron transakcji na poziomie zawierania umowy zakupu/sprzedaży oraz pozwala na ustalenie klauzul, kowenantów i działań potransakcyjnych.

W ramach usług w obszarze due diligence oferujemy przeprowadzenie procedur zarówno dla strony kupującego, jak i strony sprzedającego. Zakres due diligence zawsze dopasowujemy do struktury transakcji i wynikających z niej potrzeb.

Nasze usługi obejmują:

  • due diligence finansowe,
  • due diligence podatkowe,
  • due diligence prawne,
  • due diligence majątkowe,
  • due diligence biznesowe,
  • due diligence IT,
  • due diligence techniczne,
  • vendor due diligence.

Oferowane usługi due diligence świadczone są przez dedykowany zespół specjalistów z zakresu finansów, prawa podatkowego, bilansowego, handlowego i cywilnego przy wsparciu biegłych rzeczoznawców i analityków rynkowych.