nowak@lnpkancelaria.pl
791-333-186

Prawo konkurencji i własności intelektualnej

Prawo konkurencji i własności intelektualnej

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa konkurencji i własności intelektualnej. Reprezentuje Klientów w sporach przedsądowych i sądowych z zakresu nieuczciwej konkurencji. Przygotowuje opinie i doradza Klientom, jak w praktyce wypełniać prawa i obowiązki wynikające z prawa konkurencji i prawa własności intelektualnej.

Kancelaria specjalizuje się w sprawach dotyczących naruszeń praw ochronnych na znaki towarowe, przy których korzysta zarówno z polskiego jak i wspólnotowego dorobku prawnego.