nowak@lnpkancelaria.pl
791-333-186

Wdrożenie RODO

Wdrożenie RODO

25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w tym również w Polsce, przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego popularnie RODO. Formalnie RODO utrzymuje dotychczasowe zasady ochrony danych osobowych obowiązujące na terenie Unii Europejskiej  ( w tym w Polsce na podstawie  „ starej „ ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm. ), natomiast nieco je uszczegóławia, daje uprawnienia osobom fizycznym i wprowadza surowe kary.

Mimo uspokajających wypowiedzi organów nadzorczych w praktyce RODO stanowi rewolucję w ochronie danych właśnie ze względu na kary, nowe obowiązki firm oraz innych podmiotów przetwarzających dane osobowe ze względu na wprowadzone tzw. podejście oparte na ryzyku, czyli spoczywający na wszystkich obowiązek samodzielnej oceny ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych i dostosowania do niego ochrony danych, a także ze względu na wprowadzenie zasady rozliczalności czyli obowiązku wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych przez zobowiązany podmiot.

W praktyce wdrożenie RODO będzie oznaczało dostosowanie zarówno procesów biznesowych, systemów informatycznych oraz dokumentacji firmy.

W zakresie usług związanych z  wdrożeniem RODO Nasza Kancelaria oferuje:

  • przeprowadzenie audytu,
  • analizę ryzyka w procesach przetwarzania danych osobowych,
  • dostosowanie dokumentacji (tj. polityk, procedur, klauzul i umów),
  • szkolenie kadry pracowniczej na terenie całego kraju.

Nasza Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych.