nowak@lnpkancelaria.pl
791-333-186

Usługa start-up dla nowych przedsiębiorców

Kancelaria świadczy usługi dla nowych przedsiębiorców:

• Wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności,
• Pomoc przy procedurach rejestracyjnych
• Bieżąca obsługa prawna, tj. tworzenie i opiniowanie umów z kontrahentami oraz niezbędnych dokumentów, np. regulaminu sklepu internetowego, itp.
• Tworzenie mechanizmów prawnych zabezpieczających interesy Klienta,
• Pomoc w zakresie prawa podatkowego;
• Bieżącą obsługa prawna organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń), opracowywanie projektów uchwał oraz reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach wspólników (walnych zgromadzeniach akcjonariuszy).