nowak@lnpkancelaria.pl
791-333-186

Prawo karne

Prawo karne

Kancelaria zapewnia Klientom udział radcy prawnego występującego w charakterze obrońcy oraz  udział radcy prawnego jako pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.

W szczególności kancelaria zajmuje się
  • prowadzeniem spraw Klientów na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję lub prokuraturę
  • obroną oskarżonych w postępowaniu sądowym (w tym sporządzaniem zażaleń, apelacji oraz kasacji)
  • reprezentowaniem Klientów w postępowaniu wykonawczym
  • reprezentowaniem w postępowaniu sądowym pokrzywdzonych
  • reprezentowaniem Klientów  w sprawach o uzyskanie odszkodowania oraz zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Na zlecenie Klientów, którzy są Przedsiębiorcami Kancelaria przygotowuje analizy prawne dotyczące zgodności prowadzonych przez nich działań z obowiązującym prawem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Pozwala to niejednokrotnie uchronić się przed odpowiedzialnością karną wynikającą z przepisów karnych oraz przepisów karnych pozakodeksowych.