nowak@lnpkancelaria.pl
791-333-186

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Z pełnym zaangażowaniem Kancelaria prowadzi sprawy o rozwód, określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem, rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka i in. Kancelaria walczy o ochronę mienia Klienta prowadząc sprawy o podział majątku. Kancelaria wspiera naszych klientów w tych trudnych momentach i chroni ich przed popełnianiem błędów.