nowak@lnpkancelaria.pl
791-333-186

Prawo cywilne

Prawo cywilne

W ramach świadczonych przez Kancelarię usług mieści się doradztwo w zakresie prawa cywilnego. Kancelaria przygotowuje wszelkiego rodzaju umowy (listy intencyjne, porozumienia, umowy nazwane, umowy nienazwane, w tym w szczególności pod konkretne projekty inwestycyjne) oraz reprezentuje Klientów na każdym etapie negocjacji. Doradza na gruncie prawa nieruchomości, w szczególności w postępowaniach dotyczących stwierdzenia zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności, rozwiązywania sporów pomiędzy współwłaścicielami, w sprawach eksmisyjnych, o ochronę własności i posiadania, w sprawach dotyczących najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, w sprawach z zakresu postępowania wieczystoksięgowego ( w tym sporządzanie wniosków w postępowaniu wieczystoksięgowym).

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach z zakresu prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, nieważność testamentu) oraz doradzamy i przygotowujemy opinie podatkowe w zakresie podatku od spadków i darowizn, w szczególności w aspekcie optymalnego podziału majątku przez Klienta.