nowak@lnpkancelaria.pl
791-333-186

Obsługa prawna

Obsługa prawna

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną spółkom prawa handlowego. Posiadam bogate doświadczenie w zakładaniu spółek – od wyboru optymalnej struktury pod konkretną działalność do uzyskania postanowienia Sądu o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Istniejącym spółkom doradzam w zakresie bieżących spraw korporacyjnych. Przygotowuje projekty zmian umów spółek, dokumentację związaną ze zgromadzeniami wspólników jak również akty wewnętrzne regulujące funkcjonowanie organów spółek. Kancelaria prowadzi procesy łączenia i przekształcenia spółek.

Posiadam również doświadczenie w reprezentowaniu spółek w postępowaniach przed sądami gospodarczymi (w tym sądami rejestrowymi oraz ds. upadłości) w zakresie prawa korporacyjnego. Kancelaria świadczy usługi na rzecz wspólników spółek prawa handlowego, w szczególności poprzez przygotowywanie projektów umów i porozumień regulujących wzajemne relacje pomiędzy wspólnikami.