nowak@lnpkancelaria.pl
791-333-186

Dawid Lahutta

Dawid Lahutta

doradca restrukturyzacyjny

Kontakty

536 010 909
lahutta@lnpkancelaria.pl

Doradca restrukturyzacyjny, syndyk, biegły sądowy, doradca podatkowy, posiadający uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Absolwent Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Ekonomia) oraz Business Law na University of Wales (Cardiff, Walia).Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i instytucji finansowych z zakresu finansów, podatków, upadłości i restrukturyzacji. Wykładowca Politechniki Lubelskiej, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych o tematyce finansowej, biznesowej i prawnej o zasięgu międzynarodowym, w tym publikowanych na Liście Filadelfijskiej.

Biegły sądowy w zakresie nauk ekonomicznych (bankowość, księgowość, rachunkowość, finanse, ekonomia i podatki); szacowania wartości podmiotów gospodarczych, wyceny składników majątkowych i wyznaczania kosztu kapitału przedsiębiorstw oraz pozyskiwania przez jednostki gospodarcze zewnętrznych źródeł finansowania działalności i rozwoju; zarządzania przedsiębiorstwami; organizacji zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstw; ruchomości (szacunek przedsiębiorstw, szacunek ruchomości, szacunek składników majątkowych przedsiębiorstw).

Doświadczony dyrektor finansowy i członek rad nadzorczych wielu spółek, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Autor licznych wycen składników majątkowych przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstwa, wartości niematerialnych i prawnych oraz całych podmiotów gospodarczych. Uczestniczył i prowadził wiele procesów fuzji i przejęć przedsiębiorstw (w tym na arenie międzynarodowej) oraz przeprowadził szereg towarzyszących temu procedur due diligence.