wnkancelaria@gmail.com
791-333-186

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Kancelaria oferuje obsługę prawną w zakresie prawa administracyjnego w tym z zakresu prawa budowlanego, nieruchomości, łowieckiego, ochrony środowiska.

Postępowanie przed różnymi urzędami stanowi dla przeciętnego człowieka barierę trudną do przezwyciężenia. Skorzystanie z usługi naszej Kancelarii nie tylko ułatwi dochodzenie swoich praw ale także pozwoli zrozumieć interesującą danego Klienta instytucję prawną. Zakres usług obejmuje w szczególności sporządzanie wniosków, podań, odwołań, zażaleń i innych pism w postępowaniu administracyjnym jak i reprezentowanie klienta przez urzędami i instytucjami państwowymi.