wnkancelaria@gmail.com
791-333-186

Pomoc dla zadłużonych

Download PDF

Pomoc dla zadłużonych

Kancelaria świadczy również pomoc prawną dla osób zadłużonych. Oferujemy pomoc w uzyskaniu porozumienia z wierzycielem, które doprowadzi do spłaty zadłużenia na warunkach satysfakcjonujących obie strony. Pozwoli ono uniknąć kosztów postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, które mogą obciążyć dłużnika. Kancelaria na podstawie przedstawionej dokumentacji na wstępie bada czy nie doszło do przedawnienia roszczenia wierzyciela.