wnkancelaria@gmail.com
791-333-186

Dochodzenie odszkodowań

Dochodzenie odszkodowań

Kancelaria Radcy Prawnego świadczy pomoc prawna w zakresie uzyskiwania odszkodowań od podmiotów odpowiedzialnych, w tym przede wszystkim od towarzystw ubezpieczeniowych i placówek służby zdrowia. Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksowa obsługę w zakresie uzyskania stosownego odszkodowania i po analizie sprawy proponuje zarówno roszczenia z jakimi można wystąpić do podmiotu odpowiedzialnego jak i ich wysokość. Kancelaria zapewnia możliwość dochodzenia odszkodowań na etapie polubownym oraz sądowym.
Najczęstszymi zdarzeniami, które wywołują odpowiedzialność cywilną innego podmiotu są:

  • wypadki komunikacyjne (OC, AC),
  • wypadki w pracy,
  • zdarzenia rodzące odpowiedzialność po stronie zarządcy nieruchomości (przykładem najlepiej obrazującym jest złamanie nogi na oblodzonym chodniku,
  • spadniecie na człowieka fragmentu budynku/śniegu co wywołuje uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia ),
  • błędy w sztuce medycznej.

Uwaga

Kancelaria również świadczy pomoc prawną w zakresie uzyskiwania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz odszkodowania za poniesioną szkodę od Skarbu Państwa na podstawie art. 552 i 552a kodeksu postępowania karnego, za niesłuszne zatrzymanie podejrzanego, niezasadne zastosowanie środków przymusu uregulowanych w dziele VI kodeksu postępowania karnego, jak również za niesłuszne skazanie.

*Kancelaria nie pobiera opłat wstępnych a wynagrodzeniem jest prowizja od wysokości uzyskanego odszkodowania