wnkancelaria@gmail.com
791-333-186

Cennik usług i wynagrodzenie

Zapraszam do zapoznania się z cennikiem naszej Kancelarii. Zapewniam, że sposób wynagradzania, został określony na tyle dokładnie, na ile to tylko możliwe. Cennik jest jasny i przejrzysty. Wszystko po to, aby współpraca mojej Kancelarii z klientami indywidualnymi oraz przedsiębiorstwami, układała się od samego początku.

1. Cennik podstawowy dla klientów indywidualnych

Honorarium za każdą usługę (porada prawna, prowadzenie sprawy sądowej, sporządzenie pisma procesowego, bądź innego) ustalam indywidualnie. Na cenę, wpływ ma, przede wszystkim, stopień skomplikowania sprawy.

Przybliżoną cenę porady lub wysokość honorarium za prowadzenie sprawy, mogę określić jeszcze przed spotkaniem. Konieczne jednak, jest zapoznanie się ze stanem faktycznym sprawy oraz pełną dokumentacją.

Kieruję się oficjalnymi stawkami, które Minister Sprawiedliwości określił w rozporządzeniu z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.).

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem wysokość honorarium, w sprawach dotyczących zapłaty, różni się, w zależności od wartości przedmiotu sporu i wynosi:

 • sprawa o zapłatę do 500 zł – honorarium w wysokości 60 zł;
 • sprawa o zapłatę od 500 do 1500 zł – honorarium w wysokości 180 zł
 • sprawa o zapłatę od 1500 do 5000 zł – honorarium w wysokości 600 zł
 • sprawa o zapłatę od 5000 do 10 000 zł – honorarium w wysokości 1 200 zł
 • sprawa o zapłatę od 10 000 do 50 000zł – honorarium w wysokości 2 400 zł
 • sprawa o zapłatę od 50 000 do 200 000zł – honorarium w wysokości 3 600zł
 • sprawa o zapłatę powyżej 200 000zł – honorarium w wysokości 7 200 zł.

Do ww. kwot, należy doliczyć 23 % podatku VAT.

Cena porady prawnej – od 50 zł do 250 zł

*( W przypadku, kiedy Klient skorzysta z porady prawnej, w razie późniejszego zlecenia prowadzenia sprawy, kwota uiszczona przez Klienta za poradę, zostanie zaliczona na poczet ustalonego przez strony honorarium radcy prawnego).

Wynagrodzenie pobieram z góry, w chwili przyjęcia zlecenie prowadzenia sprawy.

*(Wychodząc naprzeciw osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, wprowadziłam możliwość zapłaty ustalonej kwoty w ratach. Liczba rat i okres spłaty, ustalane są indywidualnie).

Orientacyjną cenę porady za prowadzenie konkretnej sprawy, można uzyskać po wysłaniu zapytania, opisując zwięźle stan faktyczny sprawy drogą elektroniczną przechodząc i wypełniając rubrykę. 

Wypełnij formularz

2. Windykacja należności:

W powyższych sprawach oprócz wynagrodzenia indywidualnie uzgodnionego z Klientem dodatkowym wynagrodzeniem jest prowizja, która pobierana jest jedynie od efektu, czyli od faktycznie odzyskanych kwot wierzytelności:

a) Przy zadłużeniu do 10.000 zł – prowizja 5%
b) Przy zadłużeniu od 10.000 zł do 50.000 zł – prowizja od 4 %
c) Przy zadłużeniu powyższej 50.000 zł – prowizja od 3 %

Kancelaria obciąża dłużnika kosztami windykacji.

3. Obsługa prawna firm

Zupełnie inaczej Kancelaria, ustala stawki wynagrodzenia za obsługę prawną firm. Choć z tej formy wynagradzania prawnika, mogą korzystać nie tylko przedsiębiorstwa, ale także, klienci indywidualni, jeżeli planują długotrwałą współpracę z radcą prawnym.

 1. Ryczałt – to stałej wysokości stawka uiszczana co miesiąc. Zaletą tego rozwiązania, jest, przede wszystkim, brak limitu powierzanych spraw, brak limitu godzinowego pracy radcy prawnego. Nie ma konieczności płacenia za każdą sprawę osobno. Klient ma stały kontakt z radcą prawnym. Porady prawne udzielane są na bieżąco, także przez telefon.
 2. Rozliczenia godzinowe – to forma zapłaty, w której Klient, raz w miesiącu, otrzymuje dokładne rozliczenie godzin pracy radcy prawnego, które zostały przeznaczone na rozwiązanie danej sprawy. Sprawdza się, przede wszystkim, u Klientów, którzy usług radcy prawnego potrzebują od czasu do czasu.
 3. Rozliczenie mieszane– to połączenie ryczałtu z rozliczeniem godzinowym. Klient ustala z Kancelarią kwotę, którą zapłaci za określoną liczbę godzin pracy prawnika. Jeśli po wyczerpaniu limitu godzin, Klient będzie chciał skorzystać z usług prawniczych, naliczona zostanie stawka godzinowa. Na tym sposobie rozliczania, skorzystają przede wszystkim Klienci, którzy na co dzień potrzebują w mniejszym zakresie pomocy prawnej, a okresowo, muszą zwiększyć intensywność współpracy z prawnikiem.
 4. Premia od sukcesu (ang. success fee)– to rozliczenie, które stosuję po to, aby Klient miał pewność, że jego sukces będzie również moim sukcesem. W tym przypadku, wynagrodzenie składa się z kwoty należnej za prowadzenie sprawy, która może być nawet niższa od stawki minimalnej, określonej w Rozporządzeniu jw., oraz premii, którą jest z góry określony procent od wartości sprawy w przypadku jej wygrania, lub osiągnięcia korzystnej dla Klienta ugody. Procent ten jest indywidualnie ustalany z Klientem.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią. Jeżeli chcą Państwo poznać orientacyjną cenę obsługi prawnej firm i Klientów indywidualnych, proszę o przysłanie wiadomości e-mail z krótkim opisem rodzaju i liczby spraw, które miałyby być objęte zleceniem.

Jestem otwarta na współpracę. Istnieje możliwość umówienia się z radcą prawnym w Państwa firmie.

4. Dochodzenie odszkodowań

Sprawy osób poszkodowanych przeciwko Firmom Ubezpieczeniowym o odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody odniesione na skutek wypadków komunikacyjnych prowadzimy na podstawie podpisanego z klientem zlecenia za uzgodnione z góry wynagrodzenie.